Painovärin tai maalin esittäminen kuvaruudulla

Edellä olevasta käynee ilmi, että kuvaruudun additiivinen RGB-väriavaruus ja maalien subtraktiivinen CMYK-maailma ovat melko lailla vastakkaisia asioita, eikä täysin tarkkaa vastaavuutta saada aikaan. Siitä huolimatta kuvaruudulta voidaan saada hyvä käsitys siitä, miltä värit näyttävät muissakin olosuhteissa, siis vaikkapa ulkona. Avuksi tulee vielä yksi silmän ominaisuus, liekö se sitten heikkous vai vahvuus: silmä mukautuu erinomaisen hyvin vaihteleviin katseluolosuhteisiin. Lisäksi havaintojärjestelmämme "muistaa" useita värejä ja mukauttaa havaintojaan sen mukaan. Esimerkiksi ihmisen ihon väri, ruohon vihreä ja paperin valkoinen mielletään suunnilleen samanlaisiksi hyvinkin erilaisissa valaistusolosuhteissa. Mittarilla tutkittuna valkoinen paperi heijastaa sisällä hehkulampun valossa hyvin erilaista aallonpituusjakaumaa kuin ulkona auringonpaisteessa, mutta meistä se on kummassakin tilanteessa valkoinen.

Ruudun väreihin mukauduttuaan silmät näkevät värejä melko luonnollisina. Kuvaruudulla värejä tarkasteltessa on tärkeää - ehkä tärkeintä - että ympäristö on neutraali ja valaistus kohtuullinen. Normaali himmeähkö huonevalaistus on täysin käyttökelpoinen, mutta suuri määrä ulkovaloa siihen sekoittuneena saattaa olla ongelmallista. Näyttöruudun ympäristön pitäisi olla väriltään melko neutraalia, ei suuria kirkkaita väripintoja eikä ylipäätään voimakkaita värejä silmää sekoittamassa. Mitä värittömämpi ja harmaampi ympäristö on, sitä paremmin silmä voi keskittyä mukautumaan näyttöruudun värimaailmaan.

Nopeasti yleistyneillä lattanäytöillä ei juuri ole värien säätämisen mahdollisuuksia eikä siihen ole syytäkään. Putkinäytöillä on syytä ennen värien kriittistä tarkastelua varmistaa, että säädöt ovat kohtuullisesti paikallaan. Harmaan neutraalius on hyvä vertailukohde: jos harmaaksi tiedetty kohta kuvaa on selvästi jonkin värinen, on syytä tarttua säätönappuloihin. Kuvankäsittelyohjelmien mukana on usein tullut apuohjelmia, jotka on tarkoitettu näyttöruudun säätöön, ja sellaisestakin on joskus apua. Varsinaisesta näytön erikoistyökaluilla tehtävästä kalibroinnista on apua vain niiden kuvankäsittelyohjelmien kanssa, jotka osaavat ottaa kalibrointitiedot huomioon.

 
  Silmien näkemistä väreistä eri tekniikoilla toistettavissa olevat osuudet.


Teksti ja kuvat: Sakari Mäkelä, FK
(Artikkeli Tikkurilan Viesti -lehdessä nro 2 marraskuu 2004)